ve kelimeler....kelimeler, seni istediğin şeyi aramaya teşvik etmeleri açısından yararlıdırlar ancak aradığını kelimelerle bulamazsın. Eğer bulabilseydin, bu kadar çabaya ve nefs mücadelesine gerek kalmazdı...

22 Mayıs 2010 Cumartesi

Ankebut Suresinden bana kalanlar...
Beş ay olmuş Ankebut suresini okumaya başlayalı.Kasas suresiyle hayatımıza kendi hikayemize yukardan bakmaya karar vermiştik.Sanki Hz.Musa yla onun hayatını,doğumu annesi,ergenliği,olgunluğu tebliği,korkuları ve sığınmasını sayfa sayfa okumuş,içimizde Allah ın kudretini hissetmiştik.Surenin sonu çok güzeldi.Her şey helak olacak bir Rabbin vechi kalacaktı.Sanki ruhlarımız buraları terkeylemişti.
Derken ankebut suresine başladık.Daha doğrusu ankebut suresi,öyle kolay mı sandınız diyerek başladı.İman ettik demekle imtihan olmadan bırakılacağınızı mı sandınız..Ayaklarımız yere bastı tekrar.Hala buradaydık,ve devam etmek zorundaydık.Fitneye tutulacak ayrışacaktık.Kolay değildi ateşe tutulmak,bu sürede yaşananlar da,ayetlerin hayatımıza değişi de öyle..ftn kökü değişken anlamlarıyla hayatımıza değiyordu.1-4.Gözü korkmuş,nasıl yaşanacak bu hayat diyen bizlere ecl köküyle,bir son haber verildi.Allah a kavuşmayı umanlara Allah ın eceli muhakkak gelecek.Ve 23.ayette zıttı da verilecekti,bu kavuşmayı ummayanlar ümit kesmiş bedbahtlardı.Bir son var,aslında yakın ama hep gecikmiş gibi...5.Chd fiili burada çıktı karşımıza ilk,çalışan kendisi için çalışacaktı,Allah alemlerden müstağniydi.6.Tahtaya çıkmış çocuk gibi hissettim kendimi,ya da tüm merhametine rağmen yine yanlış yapmış küçük bir kız annesinin karşısında,artık kendi haline bırakılmak,ister çalış ister çalışma denilmek tüm pişmanlığımı yüzüme vurdu.
Ama yine tabiki bırakmadı Allah,hemen bunun arkasından salih amel işleyenlerin günahlarını örteriz,dedi.Surenin hitabı hep çift tenkitle,muhakkak anlamındaydı.Salih amel işleyenleri salihinden ederiz dedi bu iki salih amel çabasına seVkedecek ayetin ortasına biz anne babaya iyiliği tavsiye etmişizdir dedi.İlk 6 ayetteki anlam perçinlendi,e 7 deki merhamet de..Ne yaptığınızı haber vereceğim,içimize incelik biriktirme heesi bıraktı çünkü aslında ne yaptığımızı bilmiyorduk.Onun için şunu da yapsam güzel olur mu acaba diyerek çaba sarfetmeliydik.8-9.
10.ayet bir hayat felsefesini barındırıyordu.Allah taydık..Yolunda diye çevirsek de..Ve bu yoldaki en önemli,fiillerden biri,üziye idi.İnsanlardan öylesi ardı ki İnsanın yaptığı eziyeti Allah tan biliyordu e bu tanım biraz sonra münafık tanımı ile perçinlenecekti.11.Allah a hüsnü zan beslemeliydik.Ne etse güzel etmiş,vallahi güzel etmiş,billahi güzel etmiş,ille biri vesile olacak,takılmayacağız.Nasipsiziz diyorsak inşamız eksik gece oturup ağlayacağız.Müna fıktan sonra kafirlerden bahsederek peygamberler örnek fitneler,sonuçlar anlatılıyordu.Her peygamberin Allah a davetinde ortaya bazı fitneler çıkıyor,peygamberler uyarıyordu.14.ayetten itibaren
Nuh as.ile zaman fitnesi-ki 1000 yıl kalmıştı bundan 50si eksik,hemen tufana geçti.Bitmez sanılan bir bin yıl bitti.zaman izafiydi.Bu dert bitmez demeyektik..
İbrahim as.ile özellikle rızık fitnesi-ki rızık oluşturulmaz yaratılmış olduğu yerden aranır bulunurdu(febtegu).Zamanın en büyük fitnesiydi rızık,kendiliğinden gelmezdi.Çoluk çocuk,standart,ele güne muhtaç ve hatta mahcup olmamak için lazımdı.Herkesin ekonomik özgürlüğü olmalıydı.Ne yapalım yanlışlar da yapsak günah onlarındı....Yaratılış ve inşayı da gördük HZ. İbrahimin kıssasında.Naşietelleyl,lazımdı yaratılanın cennete uygun hale gelmesi için..Ve sonuçta kaim onu öldürün yada yakın dedi.Allah ın İbrahimi ateşten kurtarmasında çok ibretler vardı.24.Fitne ateşi de sürekli yanacak,hayatımızdan atamadığımız şeyler bizim için fitne olacak,ateşin sönmesini değil içindeyken tevekkülle serin olmayı dileyeceğiz..Meveddet kelimesiyle dostluk kavramına hazırlıyordu sure bizi.İnsanlar aralarında sevgi olsun diye putlar ediniyorlardı.fun,hayran kulüpleri,sigara,marka,müzik tarzı tutkunları bana hep bunu hatırlattı.Şimdiki bu yalancı sevgi sonra lanete dönüşecekti.İNNİ MUHACİRUN İLA RABBİ,dedi buna mukabil İbrahim,yüz çevirdi.Tasavvufun tek gayesiydi bu yol alış.Böyle bir imana mukabil de salih evlatlar verildi zürriyetine,ve de peygamberlik.Amel çocuk ilişkisini gördük.Çocuklarımız birer ameldi.Amellerimiz de birer çocuk.Nuh as.o benim ehlimdendi deyince,hayır o amelin gayrı salih denmişti.İbrahim as.a Lut iman etmişti.
Lut as.da fuhuş fitnesi-ki helak haberi dost İbrahim as a verilmişti de dostu Lut için endişelenmişti.Halbuki Allah herkesi,bilmekteydi.
Şuayb as da fesat fitnesi-ki kainatta en ufacık bir düzeni bozmak da ifsattı.
Ad ve semudun sonrada firavun,karun ve hamanın helahinden bahsedildi.Önce topluluk sonra bireysel bazda helaklar anlatıldı.Demek hesap yalnız başınaydı.Lut da hanımıyla ayrıydı.39.Herkes yapayalnız Rabbine varacaktı.Herkes günahından tutulup yakalanmıştı.Tutulacak bir günah bırakmamak için sürekli istiğfar lazımdı.40
Ve 41.ayet.Veli olma yolu,diğerlerini gösterek .Allah dan başka dostlar edinenlerin hali örümceğe benzer.O ağından bir ev edinmişti ki evlerin en çürüğü örümceğin evidir.Keşke bilselerdi.Bir kere ülfetle dost olunmaz,ehz almak,ittehaze edinmek..Ala ala edinilir.Çok uğraşır örümcek,kendince ince ince sanatla örer.Tüm cehdini o eve harcar.Ama hiç bir ev vasfı yoktur evinde.Ne korur,ne kuşatır,ne giren çıkan emniyettedir ne de kendisi,eşini bile öldürür örümcek..Sanat harikası gibi görünen bu ev üflesen yıkılır,içine girsen yakalar,bırakmaz..
Veli olmak için bütünlemek lazımdı,sırtını Allah a dayamak,cehdini Allah a harcamak lazımdı.Müddessir,müzzemmil,iç ve dış dokuma lazımdı.Kalp ev ilişkisini bilmek,Nur ayetini unutmamak lazımdı.Tüm çırpınışlar Allah a arz edilirse veli eder,dayanmazsa yoldan da eder,deli de ederdi.Bütün çağırışların Allah a olması lazımdı.42.İşte bütün bu misaller,karıncalar,arılar,örümcekler,akıl sahipleri için ibretti.43.
VLY,Utlu,tela,veli olmak için,fitnelerde serin ve selamette kalmak için sunulan reçete ise şuydu:
Vahyin izini sürmek,hayat kitabını vahiyle okumak,
Namazı dosdoğru kılmak ki namaz hem açıktan kötülükten,fahşa,hem üst akıla göre kötülükten,münkerden nehyeder.Bir iç ses oluşturur.İnşaa da namaz,furkan da namazla inş.
Allah ı zikret,an,yan ,unutma ,hatırla,bahset,çağır,onun için vazgeç,onun için seç..Zikir en büyük,çünkü Allah en büyük..
Allah ne yaptığımızı,yapacağımızı,tüm sanatlarımızı bilir.sna..ince ince işlemek,uğraşmak.Nasıl bir meyil var içimde sanata karşı,hep bir eser peşindeyim,tutuyorum kendimi daha önemli şeyler var diye,ve karşıma çıkan en güzel cümle.Takva kalbin sanatıdır.Al sana sanat,uğraş didin,Rabbin beğensin,sergine bir O gelsin.45
Dost olmak,yük olmamak,üstlenmek,taşımak,yar olmak,bar olmamak,ortak payda aramak,yanlış görüyorsan dua etmek içi yanmak,tebliğde de,her ilişkide de.47
Sure sona yaklaşırken başında bahsettiği fitnelere bir başka açıdan yaklaşıyor sanki azabı acele istemekle zamanı uzun algılama fitnesi,azgınlığın bir üst hali olarak çıkıyor karşımıza,azap isa ansızın geliyor,tadılıyor azap,kuşatıyor.Her amel insanın etrafında bir alan oluşturuyor,salih amel kalkan olurken,kötü amel hedef ediyor heder ediyor.55
Arada hicreti hatırlatmasının ardından rızık fitnesine çözüm sunuyor,nice canlı rızkını taşımıyor bile,kaldı ki kendi yaratsın,vakıa neden rızık için okunuyor tüm mantık bu,sen mi yaratıyorsun rızkını yoksa Rabbin mi..60-63

Ey kullarım..hitabı yine alıp bizi en yüksek idealin hayalin götürüyordu,kulluktan büyük makam yoktu..Arzım geniş,bana kulluk edin diyor,kul olmak için ağyardan geçmek gerekiyor,anne baba çocuk eş vatan,biz daha yemekten uykudan keyiften geçmekle uğraşıyoruz..Ölüm var,tadılacak..Ağzımızın tadını kaçıracak.56
Yine salih amel,bu sefer ismi belli,sabır ve tevekkül.59
Yeryüzü ayetlerinin hepsinde Allah ı görmemenin imkanı yok,ölüme hayata ve suya elhamdülillah..
Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir.Zaman uzun diye oyalanmaktır oyun,eylenme,ahiret hayatı ise yaşanılası olan.64.Gemi sallantılı kaygan,örümcek ağında gibi,sıkıntılı dardaki halimiz,kara ise emniyette ve ferah,bir öyle bir böyleysek yine 6.ayetin havasına bürünüyor sure.Zevk etsinler nankörlük etsinler..
Ve müthiş son..Merhametin,adaletin,sevginin dostluğun doruğu..
VELLEZİNE CAHEDU FİNA LENEHDİYENNEHÜM SÜBÜLENA..VE İNNELLAHE MEAL MUHSİNİN..
Sonuca değil çabaya bakıyor ALLAH ve yine O ndayız,O nda eziyet görsek de yılmadık ya,yoldaki tümseklere(aneke) takılmayıp halimizi Allah a arzettik ya,yolunu açacak,yolumuzu gösterecek inş.Görüldüğümüzü izlendiğimizi unutmadan,izleyeceğiz,iç sesimizi..


ALLAH A VARANA KADAR YOL TERS ÇEVRİLMİŞ NAL İZLERİYLE DOLUDUR.HZ.MEVLANA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...